Ameliyatsız Penis Büyütme

24 Şub 2020

Cinselliğiniz,  kimliğinizin büyük bir parçasını oluşturur. Kendinizi seksüel olarak iyi hissetmemeniz, özgüveninizi zedeleyerek depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sıkıntılara yol açabilir. Supra pubik bölge olarak tanımlanan ve penisin tam üzerinde kalan alanda  fazla miktarda yağ depolanması  penisinizin gömülmesine ve normalde olduğundan daha kısa veya saklı görünmesine neden olur. Size estetik kaygılar yaşatan ve cinselliğinizi olumsuz yönde etkileyen bu durum ile yaşamak zorunda değilsiniz.  Supra pubik yağ eritme uygulaması ile penisi saklayan yağlardan ağrısız ve acısız olarak kurtulabilirsiniz.

Devamı

Peyronie Hastalığı ve Tedavisi

8 Tem 2019

Peyronie hastalığı penis gövdesinde, özellikle dorsal kısmında (penis sırtı) zamanla oluşan, bağ dokusundan meydana gelen plaklar ile karakterizedir. Ereksiyon halindeki penisin genellikle yukarıya, daha az sıklıkla yanlara veya aşağıya doğru eğrilmesi ile kendini gösterir.

Bazı hastalarda penis gövdesini çepeçevre saran bir plak meydana gelir. Penis sertleştiğinde plak penisin gövdesinin boğulmuş gibi bir görünüm (kum saati görünümü) almasına sebep olur. Bu eğrilik öncelikle peniste ağrı, penis boyu kısalığından cinsel birleşmeyi engellemeye kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ağrılı ereksiyonlar ve hastaların yaklaşık %50’sinde görülebilen cinsel ilişkide zorluk (sertleşme sorunu), bu sorunu yaşayan erkekleri doktora gitmeye zorlayan önemli nedenlerden biridir. Peniste eğrilik, sertleşme sorunu ve sertleşmede ağrı Peyronie hastasının yaşam kalitesini bozar.

İlaç ve Enjeksiyon tedavisi

Peyronie hastalığında birçok farklı ilaç tedavisi kullanılmakla birlikte konservatif tedavinin rolü halen daha tam olarak tanımlanamamıştır. Peyronie hastalığında hiçbir ilaç Avrupa İlaç Derneği (European Medical Association) tarafından onay almamıştır.

Penis gövdesinde oluşan ve eğriliğe sebep olan plağın içine ilaç enjeksiyonu şeklinde uygulanan tedavi yöntemi ise plağın tamamen ortadan kalkmasını sağlamamakla birlikte ağrı ve eğriliğin bir miktar düzelmesine etkili olabilmektedir.

Peyronie hastalığında oral alınan ilaçların ve intralezyoner enjeksiyon tedavisinin başarılı olmadığı ciddi durumlarda cerrahi tedavinin amacı eğriliğin düzeltilmesi ve tatminkar bir cinsel ilişkiyi sağlamaktır. Cerrahi, en az 3 aydır tedavi edilemeyen hastalığı olanlarda (bazı önerilere göre 6-12 ay) uygulanmaktadır.

Peyronie Hastalığında ESWT/EDSWT tedavisi

ESWT/EDSWT tedavisi herhangi bir yan etkisi olmayan, ağrı yaratmayan,komşu organlara zararı olmayan, anesteziye ve hastanede yatışa gerek duyulmayan, diğer hastalıklarla (kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon vb) ve sürekli kullanılan ilaçlarla etkileşimi olmayan, işlem sonrası hastanın rahatlıkla günlük hayatına devam edebildiği yeni nesil bir tedavi yöntemidir.
ESWT/EDSWT tedavisinde, hasta tarafından hissedilmeyen düşük enerjili akustik şok dalgaları uygulanmaktadır. Seanslar 15 ile 20 dakika sürmekte ve seans başına 3000 atım yapılmaktadır.

ESWT/EDSWT ile uygulanan düşük enerjili şok dalgaları akut fazdaki Peyronie plaklarında doku iyileşmesi mekanizması üzerine etkileriyle plağın küçülmesine yol açarken, kronik fazdaki hastalarda kalsifiye olmuş Peyronie plaklarının rejenerasyonuna yardımcı olur. Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı sağlar.

Kronik Prostatit ve BPH İlişkisi

4 Tem 2019

Prostatit (akut veya kronik) , prostat kanseri ve BPH’dan sonra erkeklerde en sık rastlanılan 3. ürogenital hastalıktır. 50 yaş altı erkeklerin % 8’inde görülmektedir.

Kronik prostatit nasıl olur?

Farklı şekillerde oluşabilse de, en sık görülen enflamasyon hali, asini   komşuluğundaki stroma içine lenfositik infiltrasyondur.

Kronik prostatite neden olan etkenler

 • BPH, üretra darlığı gibi disfonksiyonel işemeye neden olan idrar akımının basıncını yükselten mesane boynunun ve üretranın yapısal bozuklukları
 • Prostatik kanallara olan idrar kaçışı (reflüsü) en önemli etkendir.
 • İmmun değişiklikler
 • Sistit sebepleri
 • Pelvik taban aşıları
 • Psikolojik nedenler

Prostatit sınıflaması

1.kategori Akut Bkteriyel prostatit

2.kategori Kronik bakteriyel prostatit

 1. Kronik pelvik ağrı sendromu

A)İnflamatuar KPAS

 1. B) Non-inflamatuar KPAS
 2. Asemptomatik inflamatuar prostatit

Prostatitlerde Tedavi

 1. ve 2. Kategorilerdeki hastalıklar çoğunlukla hastaneye yatırarak veya ayaktan (evde) antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlar ile tedavi edilmektedir.

4.kategorideki asemptomatik inflamatuar prostatit özellikli bir belirti vermeyen; BPH, prostat kanseri ve kısırlık ile birliktelik gösterebilen; özellikli bir tedavisi olmayan bir prostatittir.

Kronik prostatitte (Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda) neler görülür?

3.kategori de yer alan kronik pelvik ağrı sendromunda en sıklıkla ve hatta bazen tek başına rastlanılan en önemli semptom genital bölgede hissedilen ağrıdır. Hastaların çoğunda ağrının yanında sık idrara çıkma, aniden idrara sıkışma hissi, kesik kesik idrar yapma gibi belirtiler bulunur. Cinsellik sonrası boşalma esnasında veya sonrasında da ağrı görülebilir.

Kronik prostatitte (Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda) tedavi

Bu hastalık, hastanın hayat performansını çok etkilediği ve tedavilere olan yanıtsızlığı sebebiyle günümüze kadar hem hastaları hem de üroloji uzmanlarını çok zorlamaktaydı. Bu gruptaki hastalar uzun yıllar boyu çok fazla sayıda antibiyotik ve antienflamatuar türevi ilacı kullanmışlardır. Alternatif olarak prostatın tamamen alınmasına kadar giden çok zor vakalar da olmuştur.

Kronik Pelvik Ağrı Sendromu ve BPH arasındaki benzerlikler

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kronik prostatitte(KPAS) görülen kesik kesik işeme, sık idrara çıkma, idrarda yanma, ejekülasyon esnasında rahatsızlık hissi gibi halk arasında bilinen adı ile prostat hastalığı (BPH) ile ortak belirtilere sahiptir. Hastalar çoğunlukla kronik prostatit tanısı alana kadar uzun yıllar BPH açısından takip edilmektedirler.

Kronik Pelvik Ağrı Sendromu ile BPH arasındaki farklar

Hasta BPH ile ilgili semptomları kendisinde görmeye başladıktan sonra genellikle bir üroloji uzmanına gider ve tetkiklerini yaptırmasına rağmen genel olarak bir anormalliğe rastlanmadığı söylenerek evine gönderilir. Bu senaryo yıllar içinde sayısız şekilde tekrarlanır. Hasta yaşadıklarından muzdarip bir şekilde devam eder. Birçok alternatif yönteme yönelir ve bunlar genellikle BPH için alternatif oluşturan tedavilerdir.

Kronik Pelvik Ağrı Sendromu ve günümüz teknolojisi

Bu hastalar için artık ESWT tedavisi yeni nesil bir protokol sunmaktadır. Kronik prostatit olan hastaların semptomlarının düzeltilmesinde  ve eski hayatlarını geri kazanmalarında yüksek başarı göstermektedir. Kronik prostatitte görülen enflamasyonun baskılanmasında yeni damar oluşumunun ve doku rejenerasyonunun nedenli önemli olduğu hastaların geri bildirimlerinden anlaşılmaktadır.

Kronik prostatit (KPAS) ve ESWT

ESWT seanslarının başlaması ile birlikte hastaların semptomlarında hızlı bir azalma ve psikolojilerinde ciddi bir düzelme çok erken sfhalarda görülmeye başlanmaktadır. Doku iyileşmesi tamamlandıkça ilerleyen dönemlerde hastalar hayatlarının kontrolünü tekrar ellerine almaktadırlar. İleri derecede semptomları olan hastalara uygulanan prosedürler ile karşılaştırıldığında (prostat operasyonları, prostat içine uygulanan enjeksiyonlar gibi) hayat doğal akışına çok uygun ve başarı oranı çok yüksek bir tedavi protokolü sunmaktadır. 15-20 dakika süren, ağrısız seanslar sonrası hasta günlük işlerine hemen dönmekte ve komplikasyonsuz tedavinin avantajlarını yaşamaktadırlar.

İdrar şikayetleri olan hastalar ne yapmalıdır?

Tabiî ki öncelikle bir üroloji uzmanının kontrolünde genel tetkiklerini yaptırmalıdırlar. Çıkan bulgular eşliğinde spesifik bir rahatsızlık (taş, BPH, kanser gibi) yok ise şikayetlerinin derecesine uygun olarak kronik prostatit (KPAS) hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Erkekte Cinsel İşlev Bozukluğu

4 Tem 2019

Cinsel işlev bozuklukları erkeklerde hangi aşamalarda bozulabilir?

 • Cinsel istek
 • Uyarılma-sertleşme (ereksiyon)
 • Boşalma (ejakulasyon)
 • Orgazm

Cinsel işlev bozukluğu ne zaman ve hangi şartlar altında düşünülmelidir?

 • Partnere karşı bir cinsel ilgi ve istek azlığı ya da hiç olmaması
 • İlgi ve istek olmasına rağmen cinsel ilişki sırasında uyarılma ve ereksiyon (cinsel organda sertleşme) meydana gelmiyor ise
 • Cinsel birleşme sırasında sertleşme yeterince uzun sürdürülemiyorsa
 • Umulan ve istenilenden daha kısa sürede boşalma (ejakulasyon) gerçekleşiyorsa

 Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının görülme sıklığı nedir?

 • Erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozuklukluğu ereksiyon (sertleşme) ile ilgilidir. Bütün dünyada yapılan çalışmalarda 40-70 yaş arası erkeklerin yaklaşık %55’inde hafif,orta ve ağır derecede ereksiyon bozuklukları bulunmaktadır.
 • Erişkin erkeklerin %15’inde, 50 yaş üzeri erkeklerin %30’unda cinsel istek kaybı görülmektedir.
 • Erkeklerin %30’unda erken boşalma görülmektedir. %10 erkekte aralıklı olarak boşalamama veya geç boşalma olmaktadır…
 • Geç boşalma-orgazm olamama sorunu diğerlerine oranla daha az sıklıktadır. Genellikle orta yaşlarda görülmekte ve 10 erkekten biri bu sorunla karşılaşmaktadır.

 Erkeklerde cinsel işlevlerle ilgili bozuklukların sebebi nedir?

Cinsel işlev bozukluklarının da genellikle sebep; psikolojik, ilişkiye bağlı ya da hastalık duruma bağlı faktörlerdir. Performans anksiyetesi, psikolojik faktörlerin en önemli sonucu veya duruma göre sebebidir. Hastaların az bir kısmında genellikle fiziksel nedenler saptanır. Bu nedenlerin en sık görüleni ise ilaç yan etkisidir. Diğer sık rastlanan fiziksel nedenler ise; diabet (şeker) hastalığı, damar hastalıkları, sigara, alkol ya da ilaç kötüye kullanımı, endokrin (hormon) hastalıkları ve nörolojik hastalıklardır.

Cinsel işlev bozukluğu ile ilgili ilk kime başvurulmalıdır?

Öncelikle ilk değerlendirme için cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli bir üroloji uzmanına ya da psikiyatriste başvurulmalıdır. İlk değerlendirme, sorunun psikolojik, ilişkisel, duruma bağlı ya da fiziksel kaynaklı olup olmadığını ayırma açısından oldukça önemlidir.

Duolith SD1 Ultra

4 Tem 2019

NEDEN DUOLİTH SD1 ULTRA?

DUOLİTH SD1 ULTRA cihazı uygulamış olduğu tedavi ile Sertleşme Sorunu, Peyronie Hastalığı ve Kronik Prostatit için özel tasarlanmış başlıklarla tıp literatürüne girmiş bir cihazdır.

Bu başlıklar ile EDSWT tedavisinde , hasta tarafından hissedilmeyen düşük enerjili akustik şok dalgaları uygulanmaktadır.

Şok dalgaları, damar yapısından köken alan hücreleri uyararak yeni damar yapılarının oluşmasını (neovaskülarizasyon) sağlar. Yeterince kan akımı sağlayamayan damarları yeniler (rejenerasyon).

Yenilenen ve artan damar sayısı ile penisteki kanlanmayı artırarak sertleşme sorunun ana nedenine  yeni nesil bir tedavi getirmektedir.

DUOLİTH SD1 ULTRA TEDAVİSİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Seanslar 15 ile 20 dakika sürmekte ve seans başına 3000 atım yapılmaktadır.  Hafif ve orta şiddetli hastalarda 6 seans, ağır derece hastalarda 12 seans uygulanmaktadır.

Uygulama esnasında herhangi bir ağrı ve rahatsızlığa neden olmamaktadır. Kısa süren seans sonrası hastaların günlük işlerini aksatmadan devam ettirebilmesi hastalar açısından ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

Teknolojik olarak ileri seviyede konfor sağlayan Duolith SD1 Ultra, hiçbir organa yan etkisi olmaması sebebiyle kalp ve damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarda bile güvenle kullanılmaktadır.

Hastalığa özel olarak değişen başlıkları ile uygulanan bölgede en yüksek hassasiyette etkinlik oranına sahiptir. Bu yeni nesil şok dalga tedavisi uygulandığı bölgede, en yüzeyel dokulardan en derin dokulara kadar aynı etkinliği göstermektedir.

YENİ NESİL TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİ

Güncel tıbbi literatür gözden geçirildiğinde;  40 yaş üstü erkeklerin %30-65’inin çeşitli derecelerde sertleşme sorunu yaşadığı tespit edildiği gözlenmiştir. Tıbbi teknolojinin ilerlemesi ile yan etkilerinden endişe edilen ilaç tedavileri, cerrahi operasyonlara alternatif çözümler üretilmeye başlanmıştır.

Bu ilerlemeler ışığında Duolith SD1 Ultra yeni nesil tedavi teknolojisi olarak, insan doğasına en uygun ve konforlu anatomik tedavinin  sağlanması için geliştirilmiştir.

Tedavi sonrası gelişen ve rejenere olan yeni damarlar sayesinde sağlanan sertleşmedeki iyilik hali; herhangi bir kimyasal kökenli ilaç, etkisi ve içeriği tam olarak belli olmayan bitkisel karışımlar, beraberinde birçok riski taşıyan cerrahi işlemler yerine ESWT/EDSWT tedavisini ön plana çıkarmaktadır.

Prostat Hastalıkları (BPH)

4 Tem 2019

Gece boyunca sık idrara çıkıyorsanız, idrar akışındaki güç ve hız eskiye göre azalmış ve yavaşlamışsa, prostatınızda iyi huylu büyüme yaşamış olabilirsiniz. Bu sıkıntılar günlük yaşamınızı zorlaştırmadan bir uzmana görünmeniz gerekebilir.

Erkekler özellikle 60’lı yaşlarına geldiklerinde prostatın büyümesinden kaynaklanan sıkıntılar yaşayabiliyor.  Op. Dr. Ali Aydın bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Erkeklerin gelişimlerinde prostat iki önemli dönemde gelişim ve büyüme gösterir. Bunlardan birisi erken ergenlik çağında prostat bezi iki kat büyür. Bunun yanında yaklaşık 25 yaş civarlarında prostat ikinci kez tekrar bir büyüme dönemine girer. Bu ikinci dönemdeki büyüme yıllar sonra benign prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi, kısaca BPH) olarak sonuçlanır.”

Prostatın bu şekilde büyümeye devam etmesinin aslında çoğu erkekte sıkıntılara neden olmadığını belirten Op. Dr. Ali Aydın, BHP’nin 40 yaşından genç erkeklerde çok nadiren rastlandığını ancak 60’lı yaşlardaki erkeklerin yarısından fazlasında, 70’li yaşlardaki erkeklerin de %90’ında BPH belirtilerinin görüldüğünü, kişilerin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini etkilediğini belirtiyor.Özellikle yaşam süresinin artmasıyla beraber BHP ve buna bağlı şikayetlerin görülme sıklığının da artması gözlemleniyor. A.B.D.’de 2000 yılında yılda 4.5 üroloji doktor muayenesini BPH’in oluşturduğu biliniyor.

BHP Belirtileri Neler?

Op. Dr. Ali Aydın, BPH belirtileri ile ilgili şunları söylüyor: “Kişinin sosyal yaşantısını etkileyen sorunlar arasında, gece boyunca idrara çıkmak için uykudan kalkmak ve gündüz sık sık idrar yapma gereksinimini sayabiliriz. Özellikle bu iki sorun kişinin sosyal yaşantısında uykusuz kalma, yorgunluk, gitmek istediği yerde tuvalet arayışı gibi sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, idrar akışındaki güç ve hız eskiye göre azalmış ve yavaşlamış olabilir. İdrar yapmaya başlamada bekleme, zorlanma olabildiği gibi, idrarın belli başlı kısmı aktıktan sonra da hâlâ damla damla idrar gelebilir. Bunun yanında kişi idrar yaptıktan sonra idrar kesesinin tamamen boşalmamış olduğu hissine kapılabilir.”

Prostat büyümesinin genellikle iyi huylu bir tümör olarak büyüme şeklinde olduğunu belirten Aydın, bu nedenle idrar yapma ile ilgili sorunlarla karşılaşınca mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Nasıl Teşhis Ediliyor?

Prostatın iyi huylu değerlendirmesinde uygulanan teşhis yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Parmakla prostat muayenesi
 • Serumda PSA (total ve serbest PSA), kreatinin düzeyleri
 • Ultrasonografi
 • Prostat biopsisi (gerektiğinde)
 • İdrar akım hızı ölçümü -üroflowmetri-
 • Sistoskopi (gerektiğinde)

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

BPH tedavisinde ilk basamağın mutlaka medikal tedavi olması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ali Aydın, medikal tedaviden beklenen sonuç alınamıyorsa ya da tedaviye rağmen iyileşmiş olan belirtiler zamanla tekrar meydana geliyorsa farklı tedavi alternatiflerinin gündeme gelmesi gerektiğini söylüyor.

Aydın, girişimsel tedavi alternatiflerinden ise en iyi olabilecekleri etkinlik sırasına göre şu şekilde sıralıyor:

“Transuretral rezeksiyon (TUR), bipolar enerji ile, plazmakinetik enerji ile ya da monopolar enerji ile uygulanır

Lazer vaporizasyon, KTP, Diod, Thulium lazer ile uygulanır

Lazer enükleasyon, Holmium lazer ile uygulanır

Açık ve laparoskopik prostatektomi (100-120 gr)”

Genç Yaştaki Erkekler de Dikkat Etmeli!

Prostatta görülen iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri dışında, prostat bezinde bir de kronik prostat iltihabı olarak bilinen hastalığa da rastlanır. Özellikle genç erkeklerde görülen bu rahatsızlığın belirtileri, sık sık idrar yapma, testislerde ya da penis kökünden makata doğru yayılan dolgunluk hissi ya da künt ağrı ve meni boşalırken sızlama, yanma hissi olarak sıralanabilir. Mikroplara bağlı oluşan bu kronik enfeksiyonu uzun süreli antibiyotik tedavisi ile kontrol etmek mümkündür. Ancak mikroplara bağlı olmayan iltihaplanmanın tedavisi daha uzun sürebilmektedir.

Erektil Disfonksiyon

4 Tem 2019

Ereksiyon Nedir?

Ereksiyon (sertleşme) fiziksel, hormonal ve psikolojik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bir süreçtir. Penisin içerisinde yer alan süngerimsi ve elastik doku, cinsel uyarılma sonucu kan ile dolmaya başlar ve penisin ereksiyonu gerçekleşir. Bu süngerimsi dokunun etrafında yer alan sinirler ereksiyon sırasında kan damarlarının genişlemesine yol açar. Bütün bu süreç erkek hormonu olarak bilinen testosteron tarafından kontrol edilir.

Ereksiyon Bozukluğu ve Nedenleri

Penisin tatmin edici bir cinsel birliktelik için yeterli sertliğe ulaşmaması veya penisteki sertliğin ilişki süresince devam etmemesi sık rastlanılan bir sorundur. Bu problem genç yaşlarda genellikle psikolojik bazı problemler nedeniyle ortaya çıkar ancak orta-ileri yaşlardaki erkeklerde genelde altta yatan bir organik rahatsızlık mevcuttur.

Kalp ve damar hastalıkları ereksiyon bozukluğuna yol açabilir. Ereksiyon sorunlarına yol açabilen diğer nedenler:

 • Şeker hastalığı (Diyabet)
 • Peniste ya da pelvik bölgede sinir hasarı
 • Pelvik bölgede yapılmış cerrahi operasyon (prostat ve mesane ameliyatları)
 • Pelvik bölgeye radyasyon tedavisi
 • Testosteron seviyesinin düşüklüğü

Obezite, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve egzersiz eksikliği gibi bir takım risk faktörleri hem serleşme bozukluğu hem de kalp-damar hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle sertleşme bozukluğunun gizli bir kalp hastalığının erken belirtisi olabileceği, sertleşme problemi yaşayan erkeklerin kalp sağlığı açısından değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

Sertleşme bozukluğu ayrıca iyi huylu prostat büyümesi ile bir arada görülebilir. Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma ve idrara sıkışma hissi gibi şikayetleri olan bireylerde ereksiyon problemleri daha sık görülür. Bu şikayetlerin ciddiyeti arttıkça sertleşme bozukluğu da ağırlaşır.

Sertleşme bozukluğu olan erkeklerde aşağıda yer alan psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır:

 • Anksiyete
 • Depresyon
 • Öz yetersizlik hissi
 • Özgüven düşüklüğü
 • Stres

Erektil Disfonksiyon tanısı

En uygun tedaviyi uygulayabilmek için sertleşme bozukluğuna yol açan nedenin anlaşılması ve doğru tanının konulması gereklidir. Genel sağlık durumunun anlaşılması amacı ile detaylı bir tıbbi öykü alınır. İlaç alışkanlıkları, sigara ve/veya alkol kullanımı, daha önce geçirilen cerrahi operasyonlar, kalp-damar hastalıkları, hormonal bozukluklar sorgulanır.

Genel tıbbi öykü sonrası cinsel öykü alınır. Bu sorular çok özel olabilir ancak doğru tanı ve tedavi için gereklidir. Sertleşme bozukluğunuzun ne zaman başladığı ve daha önce uygulanan tedaviler sorgulanır. Ayrıca sabahları kendiliğinden gerçekleşen ve cinsel uyarı ile ortaya çıkan sertleşmelerin kalitesi ve süresi kaydedilir. Sertleşme bozukluğu ile birlikte görülebilen uyarılma, boşalma ve orgazm problemlerine ilişkin detaylar sorulur. Cinselliğe ilişkin tüm bu bilgilerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesine olanak veren bazı anketler geliştirilmiştir. Bunlara arasından uluslararası erektil işlev formu (IIEF), erkek cinsel sağlık değerlendirme formu (SHIM), uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve depresyon ölçekleri bulunmaktadır.

Tıbbi öykü sonrası sertleşme sorununa yol açabilecek hastalıkları araştırmak için fizik muayene yapılır. Fizik muayene sırasında penis ve testisler değerlendirilir, prostat hastalıklarının saptanması amacıyla parmakla rektal muayene yapılır. Sertleşme bozukluğuna yol açabilecek kalp-damar hastalıklarının değerlendirilmesi için nabız kontrolü ve tansiyon ölçümü gerekebilir. Bazı kan testleri de sertleşme bozukluğuna yol açabilecek nedeni aydınlatabilmek için gerekli olabilir. Bu amaçla yapılan testlerden bazıları açlık kan şekeri, testosteron seviyesi ve kan lipid profilidir.

Bazı özel durumlarda sertleşme bozukluğunu değerlendirmek için başka testler de gerekebilir. Noktürnalpeniltümesans ve rijidite testi, intrakavernöz enjeksiyon testi, kavernozometri ve kavernozografi bu testler arasında yer almaktadır. Bu testler ilk değerlendirmede sık kullanılan testler değildir.

Erektil Disfonksiyon tedavisi

Yaşam Tarzı Önerileri:

Genel sağlık sorunlarının iyileştirilmesi sertleşme bozukluklarına ilişkin şikayetlerin azalmasını sağlayabilir. Sigarayı bırakmak, daha az alkol tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak başlıca öneriler arasındadır. Bununla birlikte şeker, tuz ve yağlı yiyeceklerin kısıtlanması hem genel yaşam hem de cinsel ilişki kalitesinde iyileştiri.

Oral Tedaviler:

Sertleşme bozukluğu tedavisinde ilk önerilen tedavi fosfodiesteraz 5 inhibitörleridir. Bu ilaçlar penisteki damarlarda genişlemeye neden olur ve kan akımını arttır. Ülkemizde bu ilaç grubundan sildenafil, tadalafil ve vardenafil bulunmaktadır. Olası yan etkileri nedeniyle bu ilaçların hekim kontrolünde kullanımı gerekmektedir.

Fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin başlıca yan etkileri: baş ağrısı, ciltte kızarıklık, mide yanması, burun tıkanıklığı ve uyuşukluk hissidir. Nitrat içeren ilaçlar kullanan hastalarda fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin kullanımı ani kan basıncı düşüklüğüne neden olabilir.

Topikal Tedaviler:

Topikal tedavi ilaçların deriye uygulanması anlamına gelir. Alprostadil adlı ilacın iki özel formu topikal tedavi için kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi penis ucuna yerleştirilen (intraüretral) pellet formunda iken, ikincisi penis ucunda üretranın dış açıklığına uygulanan krem formundadır. Alprostadilüretradan emilir ve penis damarlarının düz kaslarında gevşeme sağlayarak kan akımını arttırır. Yan etkileri kan basıncı düşüklüğü ile birlikte olan sersemlik hissidir. Sistemik yan etkileri nadir görülmektedir. Orak hücreli anemi varlığı, lösemi, kemik iliği hastalıkları ve Peyronie hastalığı durumlarında bu tedavinin kullanımı önerilmez. Bu ilacı kullanırken ilacın partnere geçişini engellemek amacı ile prezervatif kullanımı gerekebilir.

Vakumlu Sertleşme Cihazları:

Bu cihazlar silindir şeklindedir ve penisi çevresinden sıkan bir lastik veya silikon halkası bulunur. Yine ilk basamak tedavilerin başarısız olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Nasıl kullanılacağını öğrenmek için hekiminize başvurmanız önerilmektedir (Şekil 1).

İntrakavernöz Enjeksiyonlar:

Penis içerisindeki süngerimsi dokuya ilaç enjekte edilerek uygulanan bir tedavi seçeneğidir. İlk aşamada kullanılan yaşam tarzı değişiklikleri ve fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin fayda göstermediği durumlarda bu tedavi önerilir. Enjeksiyondan 10-15 dakika sonra cinsel uyaran olmasa dahi sertleşme gerçekleşir. En sık kullanılan ajan PGE1 yani alprostadildir. Bazı durumlarda fentolamin ve papaverin ile kombine edilebilir. Enjeksiyonun uygulanması için hekim tarafından hastaya gerekli eğitim verilmelidir. Enjeksiyon üretra, sinirler ve penisteki kan damarlarına zarar vermemek için penisin taban kısmına uygulanır (Şekil 2). Enjeksiyon yapıldıktan sonra morarma olmaması için 2-5 dakika boyunca enjeksiyon yapılan yere baskı uygulanmalıdır. Bu tedavinin en sık yan etkisi peniste ağrı olmasıdır. En ciddi yan etkisi ise sertleşmenin 4 saatten uzun sürmesi ve ağrılı olması ile karakterize priapizm durumudur. Bu nedenle intrakavernöz enjeksiyonu takiben sertleşmenin 4 saatten fazla sürmesi halinde derhal hekime başvurulmalıdır.

Şok Dalga Tedavisi:

Sertleşmenin iyileştirilmesi için düşük yoğunluklu, odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklar halinde penise verildiği bir tedavi şeklidir. Birden fazla seans halinde uygulanır ve gerekirse tekrarlanabilir. Bu tedavi penis dokusunda küçük çaplı bir hasar meydana getirir ve iyileşme sürecinde yeni kan damarları oluşumuna yol açar. Böylece penise giden kan akımı artmış olur ve bu durum serleşme kalitesini iyileştirir.

Penil Protez İmplantasyonu:

Şiddetli sertleşme bozukluğu olan hastalarda diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sırasında penisin içerisine sertleşmeyi sağlayacak protezler yerleştirilir. İki çeşit penil protez vardır: Yarı sert (şişirilemeyen) protezler ve şişirilebilir protezler.

Yarı sert protezler penisin sertleşme odacıklarına yerleştirilen bükülebilir iki çubuktan oluşur. Cinsel aktivite esnasında uygun pozisyona bükülebilir. Şişirilebilir protezler ise içi sıvı dolu cihazlardır. Penisin içine yerleştirilen iki şişirilebilir silindir, testis torbasına (skrotum denilmektedir)  yerleştirilen bir pompadan ve sıvıyı depolayan bir rezervuardan oluşur. Şişirilebilir protezler daha doğal bir sertleşme sağladıkları için daha sık kullanılırlar (Şekil 3).

Penil protez ameliyatı için genel anestezi veya spinal anestezi (belden uyuşturma) uygulanabilir. Anestezi altında penisin hemen üzerinden (veya penis ile skrotum arasından) bir kesi yapılarak silindirler penis içine yerleştirilir. Bu işlemi takiben şişirme sıvısının depolandığı rezervuar karın duvarının arkasına, silindirlerin şişirilmesini sağlayacak pompa ise skrotuma  yerleştirilir. Son olarak tüm parçaların bağlantıları yapılır ve kesi dikilir. Yara temizlenir ve baskılı pansuman yapılır. Hastalar genelde ameliyattan bir gün sonra taburcu olabilir. Ameliyat sonrası birkaç gün peniste ağrı ve skrotumda şişlik izlenebilir.

Ameliyattan sonra 4-6 hafta boyunca ağır kaldırılmamalı, bisiklete binilmemeli, termal banyo ya da saunaya girilmemelidir. Şişliğin fazla olduğu ya da geçmediği durumlarda, yara yerinden akıntı gelmesi halinde veya kesi bölgesinde kızarıklık varlığında vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerekir.

Sertleşmeme Sorunu

4 Tem 2019

Penisin sertleşmesi işitsel, dokunsal, kokusal ve görsel uyaranlarla başlayan; sinir sistemi ile bütünleşen kompleks  bir yapıdır. Penis içindeki yapıların kasılması penisin inmesine; gevşemesi  ise sertleşmesine yol açar. İşte bu kasıcı ve gevşetici mekanizmalarda bozukluğa sebep olan nedenler sertleşmeme sorunu olarak karşımıza çıkar.

Sertleşmeme Sorununun Medikal Nedenleri

 • Kardiovasküler nedenler

Penis yapı itibarı ile damar ve damar ile ilişkili yapılardan oluştuğu için kalp ve damar sistemini etkileyen tüm hastalıklardan etkilenir.

 • Kronik böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %50’sinden fazlasında peniste sertleşmeme sorunu görülmektedir.

 • Diabet

Şeker hastalığında yaştan bağımsız olarak yüksek oranda sertleşmeme sorunu görülür. Mikrovasküler hastalık grubunda olan diabet, metabolik sendroma da yol açarak damar yapılarındaki gevşeme fonksiyonunu bozarak erektil disfonksiyona yol açar.

 • Nörolojik hastalıklar

Epilepsi, Parkinson, Alzheimer, serebrovasküler hastalıklar gibi nörojenik kökenli sebepler; merkezi sinir sistemindeki bazı merkezlerin ilerleyici bir şekilde bozulması sonucu sertleşmeme sorununa yol açar.

 • Hormonal nedenler

Testosteron üretimi, kullanımını kısıtlayan ve engelleyen durumlarda %10 civarında sertleşmeme sorunu görülmektedir.

 • Diğer nedenler

Kronik hastalıklar, penisin diğer hastalıkları,  psikojenik sebeplerde kullanılan ilaçlar ve diğer sistemik hastalıklar;  ürogenital sistemin ilerleyici bozukluklarına ve mikrovasküler yapının dejenerasyonuna neden olarak peniste sertleşmeme sorununa yol açarlar.

Sertleşmeme Sorununun Cerrahi Sebepleri

Peniste sertleşme, merkezi sinir sistemi seviyesindeki uyaranlarla veya spinal refleks ile başlayıp, sempatik ve parasempatik sinirler ile kontrol edilir. Bu sistemleri bozabilen cerrahi operasyonları 2 grupta inceleyebiliriz.

 • Sinir siteminin direkt cerrahisi
 • Kafa travması/cerrahisi
 • Spinal cord travması/cerrahisi
 • Penise gelen kan akımını engelleyen cerrahi veya travmalar
 • Açık prostat ameliyatı
 • Radikal prostatektomi
 • Perineal prostatektomi
 • Mesane tümörü açık cerrahisi
 • Bilateral orşiektomi
 • Ve diğer pelvisi içeren batın cerrahileri

Peniste Sertleşmeme Sorunu Tedavisi

Bu sorunun tedavisi 2 ana başlık altında ele alınmaktadır:

 • Cerrahi dışı medikal ve yardımcı yöntemler:
 • ESWT tedavisi: şok dalga tedavisi günümüzde komplikasyonu olmayan, seans süreleri kısa, anestezi ve yatış gerektirmeyen; penis damar sistemini yenileyerek ve artırarak tedavi eden en yeni nesil bir tedavi yöntemidir.
 • Sertleşmeyi artıran ilaçlar: doku bazında, tedaviden ziyade belli bir süre için damar geçirgenliğini arttıran medikal bir tedavidir.
 • Penise enjeksiyon tedavisi: hastanın kendisinin veya medikal bir personelin, penisin yüzeyel kanlanmasının  en az olduğu taraftan  iğne yapılması şeklinde uygulanan gayet ağrılı ve komplikasyonlu bir işlemdir.
 • Cerrahi yöntemler

Burada ana amaç penis içerisindeki damar yapılarının çıkartılarak yerlerine protez konulmasıdır. Enfeksiyonlar,  doku uyşmazlıkları ve protezin parçalarının bozulması en sık rastlanan yan etkileridir.

Sertleşmeme Sorununun Etkileri

İnsan yapı itibarı ile 3 ana temel idare üzerine kurulu bir varlıktır. Bunlardan biri de cinselliktir. Sertleşmeme sorunu, erkeklerde bedensel olduğu kadar psikolojik de etkileri olan önemli bir rahatsızlıktır. Hatta bireysel olarak değil toplumsal olarak da ele alınmalıdır. Sertleşmeme sorununa getirdiğimiz ESWT gibi yeni nesil bir tedavinin yanında kişinin ayrıca yapması gereken yapısal değişiklikler de olmalıdır. En önemli olan etken harekettir. Oluşturduğumuz yeni damarların açık kalması ve gerekli kanlanmanın sağlanması adına, günde 45 dakikalık aralıksız bir yürüyüş; hem dokunun oksijenizasyonunu arttıracak hem de beslenmesini sağlayacaktır. Böylece bir taşla iki değil çok daha fazla sayıda kuş vurma imkanı doğacaktır. Beslenmeye dikkat edilmesi ile de hem daha sağlıklı ve enerjik bir birliktelik sağlanabilir.

Sertleşmeme Sorunu ve Etkinliği Kanıtlanmamış Tedaviler

Sertleşmeme sorununda, günümüz gelişen teknolojileri ile kullanımı artan sosyal ağlar ve internet sayesinde birçok ehil olmayan insan tarafından tedavi önerileri görmekteyiz. Bu tip tedavi yöntemleri , tedavi etmediği gibi, olan problemi daha derinleştirir ve  içinden çıkılmaz bir hale getirir. Tedavilerinizin mutlaka bir üroloji hekimi kontrolü altında olmasına azami özen gösteriniz.

Sertleşmeme Tedavisi

4 Tem 2019

Sertleşmeme tek başına bir sorun olarak ele alındığında aslında büyük resmi kaçırmış ve belki de sorununun ana kaynağından çok uzaklaşmış oluruz. Sertleşmeme sorunu psikolojik etkenlerden yaşam tarzına, yeme içme alışkanlıklarından sistemik hastalıklara kadar birçok etmenin sonucunda görülebilmektedir. Günümüzde artık insanlar kendi doğalarından iyice uzaklaşmış oldukları için vücudumuz ilk önce en gereksiz gördüğü kendine enerji harcatan faaliyetlerden vazgeçmeye başlar. Bunlarında en başında cinsellik gelmektedir. Aslında erkek doğasına uygun olarak toprakta çalışsa, hayvancılıkla ilgilense, her gün bedenen yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için deyim yerindeyse savaşsa belki de günümüzde korkunç rakamlarda artış gösteren sertleşmeme sorununu daha az yaşayacaktır.

Bu sıkıntıların ana kaynağı hareket eksikliğidir. Penis yapı itibari ile damar ve buna benzer yapılardan oluşan bir sistemdir. Bu bölge kendisinin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri kandan sağlamaktadır. Bu ne demektir? Bu tam anlamı ile bölgenin kan akışının artmasının sağlanması için hareket etmek demektir. Peki, çok uzun zamanlar hareket edilmediğinde ne olur? Penis de parmaklar kulak gibi bir uç organdır. Yeterli beslenme sağlanmadığında zaman içerisinde yapısında bulunan damarlarda daralama, tıkanma gibi kan akımı azaltan problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu azalan damarların tamiri ise penis içinde bulunan destek dokunun az olması sebebiyle kendiliğinde çok zor olmaktadır. Sonuç? Sertleşmeme probleminin kalıcı hale gelmesidir.

Bu noktadan hareketle artık bu bölgenin damarlanmasının artışını sağlayacak tedavi protokolleri ön plan çıkmaktadır. Şok dalga tedavisi sertleşmeme sorununun bu ana kaynağına modern ve yeni nesil bir tedavi sunmaktadır. ESWT (şok dalga tedavisi) verilen ultrasonik ses dalgalarının penis dokusunda bulunan damar sayısını 4 ile 6 kat arasında artırarak hem bölgenin kanlanmasını artırmakta hem de doğal bypass oluşturarak tıkanmış damarların yenilenme süreçlerini hızlandırmaktadır.

Sertleşmeme sorunun çözümünde ESWT ile birlikte hastanın da artık yeni bir hayat modeline geçmesi çok önemlidir. Bu değişimin en başında hareket gelmektedir. Günde en az 45 dakika yürüyüş sağlıklı bir cinsel hayat için tamamlayıcıdır. Yürüyüşün ne gibi bir faydası olmaktadır? ESWT (şok dalga tedavisi) ile oluşturmuş olduğumuz damarların beslenebilmesi ve çaplarının genişleyebilmesi (elastikiyet) sağlanabilmesi için içlerine yeterli kanın belli bir basınçta pompalanması ve oluşan kirli kanında bölgeden uzaklaştırılabilmesi için gerekli hareket ve enerji 45 dakikalık yürüyüş ile sağlanabilmektedir. Toplardamarlar içlerinde kapakçıklar bulunan bir sıhhi tesisat sistemi gibi düşünülebilir. İşte bu kapakçıkların açılıp kapanarak penis içinde bulunan kirli kanı temizlenmek üzere önce kalbe oradan da akciğerlere taşıyarak sistemi temiz tutmaktadır.

Yürüyüşten sonra gelen ve sertleşmeme sorununun ana etkenine yönelik yaptığımız ESWT (şok dalga tedavisi) ile oluşturduğumuz yeni ve güçlü damarlarımızın korunmasında ki ikinci sırada ki en önemli etmen ise beslenme alışkanlığımızdır. Artık günümüz de tüm uzmanlarında işaret ettiği doğal beslenme ürologlar tarafından da mercek altına alınmaktadır. Bir erkeğin en doğal ve güçlü halinde kalabilmesi için sanayi tipi yağlardan ve fastfood türü atıştırmalıklardan uzak durması sertleşmeme sorununun tedavisinde çok önemli bir yardımcıdır.

Sertleşmeme sorunun ana sorununa yönelik yaptığımız ESWT (şok dalga tedavisi) sonrasında oluşan damarların korunmasında hastaya düşen en önemli iki etmenden bahsetmiş olduk. Yürüyüş ve beslenme ile sertleşmeme sorununuzu çok uzun yıllar öteleyebilir ve şok dalga tedavisi ile ulaşmış olduğunuz performansınızı yıllarca koruyabilirsiniz.  Unutmayın, sertleşmeme sorununuz ne kadar önce teşhis edilir ve tedavisine başlanır ise daha sağlıklı ve uzun yıllar sürecek bir performansa o hiç kayıpsız ulaşabilirsiniz.

Search

+