Peyronie hastalığı nedir?

27 Kas 2019

Peyronie hastalığı peniste oluşan skar dokusuna bağlı plak oluşumu ile karakterize bir penis hastalığıdır. Peniste eğriliklere sebep olarak, düz ve sert bir ereksiyonu engellemektedir.

Peyronie hastalığına sahip bir kısım erkeğin cinsel hayatı devam edebilmektedir. Fakat bir çoğu için ağrılı bir sertleşme sorununa dönüşür.

Semptomlara bağlı olarak bir çok tedavi şekli tanımlanmıştır.

Peyronie hastalığına ne yol açar?

Günümüzde bilimadamları Peyroni hastalığına tam olarak neyin yol açtığını bilmemektedirler. birçok araştırmacı bu oluşan plakların bir travma sonrasında (vurma, bükülme) penis içine olan kanamaya bağlı olarak oluştuğuna inanmaktadır. Bu tip yaralanmalar her zaman gözle görülemeyebilir.

Diğer vakalarda ise genetik olarak zamana bağlı bir şekilde görülebilmektedir. Bazı erkeklerde travma ve genetik birliktelik göstermektedir.

Tam olarak ispatlanmamış olsa da bazı ilaçların açıklamalarında yan etki olarak peyronie hastalığına yol açabileceği de yazmaktadır.

Kimler Peyronie hastası olur?

Genellikle orta yaşlı erkelerde sıklıkla görülmesine rağmen, genç ve yaşlılarda da görülebilir.

Erkekte yaşlanmayla birlikte sıklığı artar. Ama yaşlanmanın doğal bir parçası değildir.

Peyronie hastalığının semptomları nelerdir?

Semptomlar yavaşça ortaya çıkabildiği gibi aniden de başlayabilir. Penis yumuşak olduğunda bir problem görülmemektedir. Ama ileri evre vakalarda sertleşmiş plak esnekliği bozarak, sertleşme esnasında peniste eğriliklere ve ağrıya yol açar.

Çoğu vakada zamanla ağrıda hafif bir azalma gözlenirken, eğrilik gittikçe daha kötü bir hal alır.

Peyronie hastalığına sahip bazı erkeklerde aynı penisteki gibi başka organlarda da plak oluşumu görülebilir. Genellikle el ve ayakta görülür. Dupuytren kontraktürü olan ellerinde parmaklarını etkileyen skar dokusu oluşmuş hastalarda Peyronie hastalığı toplumun geri kalanına göre daha sık görülür.

Doktorlar Peyronie hastalığına nasıl tanı koyar?

Doktorunuza semptomlar başlamadan önce olan tüm hikayenizi doğru bir şekilde anlatınız.

Üroloğunuz fiziki muayene esnasında penis üzerinde oluşmuş olan sert dokuyu tespit edecektir. Çok uygulanan bir yöntem olmasa da ileri vakalarda penisi sertleştiren bir iğne sonrasında da muayene yapılabilir.

Hastanın ileri takipler için ise tedavi önce penil dopler ultrason istenebilir.

Nadiren bazı hastalarda üroloğun fiziki muayene esnasında peyronie hastalığını tam teşhis edememesi durumunda veya hastalığın karakterinin dışında çok hızlı geliştiği durumlarda penisten biyopsi alınabilir. Biyopsi etkilenen alandan çok küçük bir parça olarak alınarak patolojiye gönderilir.

Peyronie hastalığı tedavi edilebilir mi?

Evet, ama hastalığınız derecesine en uygun tedavi şeklinin üroloğunuz ile birlikte sizin de seçmeniz çok önemlidir.

Peyronie hastalığının ne gibi tedavileri mevcut?

Peyronie hastalığında 4 ana tedavi şekli mevcuttur.

İlaç tedavisi: yıllar sürebilen bir tedavi modalitesidir. Birçok ilaç denenmiş ve yakın zamanda en çok kullanılan ilaçlar dünya üroloji birliği tarafından kullanılması yasaklanmıştır.

Cerrahi tedavi: 3 tipi mevcut. İlk ikisi ereksiyon sıkıntıları yaparken, penil protez (mutluluk çubuğu) görece olarak daha az komplikasyonludur.

ESWT tedavisi + Enjeksiyon kombinasyonu: Şok dalgaları ile yapılan tedavi modalitesi şu anda dünyadaki en yeni tedavi protokolüdür. Yan etkisi hiç yoktur. Kısa süren seanslarla günlük hayata devam edilebilmektedir. Kollajenaz enzimi desteği ile başarı oranları çok yükselmektedir. 6 aya kadar süren damarlanma (revaskülarizasyon) sonrası plaklarda küçülme, ağrıda azalma ve eğriliklerde düzelme görülmektedir.

Vitaminler yardımcı olur mu?

Vitamin E ve kolşisin kombinasyonu ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Fakat başarılı olduklarına dair kanıt bulunamamıştır.

Diğer seçenekler

Çok nadiren de olsa plaklara radyasyon terapisi uygulanmıştır. Çoğunlukla ağrı için uygulanan bu yöntemde kanıtlanmış değildir. Günümüzde rutinde uygulanmamaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+