Sertleşmeme Sorunu

4 Tem 2019

Penisin sertleşmesi işitsel, dokunsal, kokusal ve görsel uyaranlarla başlayan; sinir sistemi ile bütünleşen kompleks  bir yapıdır. Penis içindeki yapıların kasılması penisin inmesine; gevşemesi  ise sertleşmesine yol açar. İşte bu kasıcı ve gevşetici mekanizmalarda bozukluğa sebep olan nedenler sertleşmeme sorunu olarak karşımıza çıkar.

Sertleşmeme Sorununun Medikal Nedenleri

 • Kardiovasküler nedenler

Penis yapı itibarı ile damar ve damar ile ilişkili yapılardan oluştuğu için kalp ve damar sistemini etkileyen tüm hastalıklardan etkilenir.

 • Kronik böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %50’sinden fazlasında peniste sertleşmeme sorunu görülmektedir.

 • Diabet

Şeker hastalığında yaştan bağımsız olarak yüksek oranda sertleşmeme sorunu görülür. Mikrovasküler hastalık grubunda olan diabet, metabolik sendroma da yol açarak damar yapılarındaki gevşeme fonksiyonunu bozarak erektil disfonksiyona yol açar.

 • Nörolojik hastalıklar

Epilepsi, Parkinson, Alzheimer, serebrovasküler hastalıklar gibi nörojenik kökenli sebepler; merkezi sinir sistemindeki bazı merkezlerin ilerleyici bir şekilde bozulması sonucu sertleşmeme sorununa yol açar.

 • Hormonal nedenler

Testosteron üretimi, kullanımını kısıtlayan ve engelleyen durumlarda %10 civarında sertleşmeme sorunu görülmektedir.

 • Diğer nedenler

Kronik hastalıklar, penisin diğer hastalıkları,  psikojenik sebeplerde kullanılan ilaçlar ve diğer sistemik hastalıklar;  ürogenital sistemin ilerleyici bozukluklarına ve mikrovasküler yapının dejenerasyonuna neden olarak peniste sertleşmeme sorununa yol açarlar.

Sertleşmeme Sorununun Cerrahi Sebepleri

Peniste sertleşme, merkezi sinir sistemi seviyesindeki uyaranlarla veya spinal refleks ile başlayıp, sempatik ve parasempatik sinirler ile kontrol edilir. Bu sistemleri bozabilen cerrahi operasyonları 2 grupta inceleyebiliriz.

 • Sinir siteminin direkt cerrahisi
 • Kafa travması/cerrahisi
 • Spinal cord travması/cerrahisi
 • Penise gelen kan akımını engelleyen cerrahi veya travmalar
 • Açık prostat ameliyatı
 • Radikal prostatektomi
 • Perineal prostatektomi
 • Mesane tümörü açık cerrahisi
 • Bilateral orşiektomi
 • Ve diğer pelvisi içeren batın cerrahileri

Peniste Sertleşmeme Sorunu Tedavisi

Bu sorunun tedavisi 2 ana başlık altında ele alınmaktadır:

 • Cerrahi dışı medikal ve yardımcı yöntemler:
 • ESWT tedavisi: şok dalga tedavisi günümüzde komplikasyonu olmayan, seans süreleri kısa, anestezi ve yatış gerektirmeyen; penis damar sistemini yenileyerek ve artırarak tedavi eden en yeni nesil bir tedavi yöntemidir.
 • Sertleşmeyi artıran ilaçlar: doku bazında, tedaviden ziyade belli bir süre için damar geçirgenliğini arttıran medikal bir tedavidir.
 • Penise enjeksiyon tedavisi: hastanın kendisinin veya medikal bir personelin, penisin yüzeyel kanlanmasının  en az olduğu taraftan  iğne yapılması şeklinde uygulanan gayet ağrılı ve komplikasyonlu bir işlemdir.
 • Cerrahi yöntemler

Burada ana amaç penis içerisindeki damar yapılarının çıkartılarak yerlerine protez konulmasıdır. Enfeksiyonlar,  doku uyşmazlıkları ve protezin parçalarının bozulması en sık rastlanan yan etkileridir.

Sertleşmeme Sorununun Etkileri

İnsan yapı itibarı ile 3 ana temel idare üzerine kurulu bir varlıktır. Bunlardan biri de cinselliktir. Sertleşmeme sorunu, erkeklerde bedensel olduğu kadar psikolojik de etkileri olan önemli bir rahatsızlıktır. Hatta bireysel olarak değil toplumsal olarak da ele alınmalıdır. Sertleşmeme sorununa getirdiğimiz ESWT gibi yeni nesil bir tedavinin yanında kişinin ayrıca yapması gereken yapısal değişiklikler de olmalıdır. En önemli olan etken harekettir. Oluşturduğumuz yeni damarların açık kalması ve gerekli kanlanmanın sağlanması adına, günde 45 dakikalık aralıksız bir yürüyüş; hem dokunun oksijenizasyonunu arttıracak hem de beslenmesini sağlayacaktır. Böylece bir taşla iki değil çok daha fazla sayıda kuş vurma imkanı doğacaktır. Beslenmeye dikkat edilmesi ile de hem daha sağlıklı ve enerjik bir birliktelik sağlanabilir.

Sertleşmeme Sorunu ve Etkinliği Kanıtlanmamış Tedaviler

Sertleşmeme sorununda, günümüz gelişen teknolojileri ile kullanımı artan sosyal ağlar ve internet sayesinde birçok ehil olmayan insan tarafından tedavi önerileri görmekteyiz. Bu tip tedavi yöntemleri , tedavi etmediği gibi, olan problemi daha derinleştirir ve  içinden çıkılmaz bir hale getirir. Tedavilerinizin mutlaka bir üroloji hekimi kontrolü altında olmasına azami özen gösteriniz.

Search

+